Eleccions al consell escolar 2014

urna

El Departament d’Ensenyament convoca, novament, el procés electoral per a la renovació parcial dels Consells escolars.

 Benvolguts/des pares i mares,

Com sabeu, cada dos anys cal renovar, com a mínim, la meitat dels/les representants de les famílies en el Consell Escolar del centre.

Des de la direcció, volem animar-vos a participar en aquestes eleccions, ja que el Consell és l’òrgan on es prenen decisions que afecten a la bona marxa del centre. Els que creiem en la col·laboració i en el consens com a clau d’un bon funcionament  del centre, pensem que només una bona participació garanteix el necessari diàleg de tota la comunitat educativa.

COMPOSICIÓ

Representants dels diferents sectors:

DIRECTOR 1
CAP D’ESTUDIS 1
SECRETÀRIA 1
REPRES. MESTRES 6 (se’n renoven 4)
REPRES. PARES/MARES 6 (se’n renoven 4)
AMPA 1
REPRES. PERS. ADM. I SEVEIS 1 ( es renova)
REPRES. AJUNTAMENT 1

PROCÉS ELECTORAL

- La condició del membre electe s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la   meitat del sector de mestres i la meitat dels membres del sector pares.

- Les votacions són personals, directes i secretes.

- En el cas de les famílies podran votar el pare i la mare o els tutors respectius, llevat que la pàtria potestat de l’alumne/a estigui conferida en exclusiva a un dels pares, en el qual cas només aquest tindrà dret de vot.

PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT

El període de realització és el comprès entre el 3 de novembre i el 23 de desembre de 2014.

CALENDARI

4 de novembre                    Convocatòria d’eleccions.

                                                Publicació dels censos provisionals.

Publicació de vacants, forma i termini de presentació de                                                                     candidatures.

5 de novembre                    Reclamacions al cens electoral.

Sol·licitud a l’Ajuntament i a l’AMPA de  la designació del seu

representant.

7 de novembre                    Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.

Fi de termini de presentació de reclamacions.

12 de novembre                 Resolució de les reclamacions als censos electorals.

                                               Aprovació i publicació dels censos electorals definitius.

14 de novembre                 Presentació de candidatures dels diferents sectors.

18 de novembre                 Publicació de les candidatures dels diferents sectors.

27 de novembre                 Elecció de pares i mares:

                                               de 9:00 a 9:30   i de 12:00 a 13:00 del matí

                                               i de 16:00 a 17:45 de la  tarda.

                                               Elecció de mestres i PAS  

12 de desembre                 Notificació dels diferents representants del Consell Escolar.

15 de desembre                 Constitució del Consell Escolar renovat.

 

Atentament.

La Direcció del Centre

Barberà del Vallès, 31 d’octubre del 2014

 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR

Deja un comentario