Menjador

menjador menjador1 menjador2 menjador3

L’escola disposa de servei de menjador. Aquest és un servei gestionat per l’AMPA de l’escola.

  • L’horari del menjador serà de 12:30h a 15:00h per Educació Infantil i per Educació Primària.
  • Els alumnes de P3, P4 i P5 necessiten una bata, només pel menjador, amb una cinta llarga per penjar-la i el nom marcat. (Cal que la portin en una bosseta els dilluns i els divendres se l’emportaran a casa).
  • Els nens/es de la classe de P3 fan migdiada. Cal que portin un coixí i una manteta o llençolet, marcats.
  • Tots els nens i nenes de P3, P4 i P5 cal que portin una muda sencera dins d’una bossa, amb tot ben marcat.

Els alumnes poden quedar-se a dinar de manera fixa o bé esporàdica:

NENS/ES FIXES:
  • El preu del menú del nen/a fixe (6,10€) i serà obligatori la domiciliació bancària el qual el rebut es passarà de l’1 al 5 de cada mes.
  • Si es queden fixes, han d’avisar a l’AMPA a començament de mes.
  • El dia que no es quedin a dinar caldrà que avisin abans de les 9:30h del matí per tal de descomptar el preu del menú. Si no s’avisa, no es podrà retornar aquest import, degut a que el menú del nen/a faltant, s’haurà demanat al càtering.
  • Els dies d’excursió, els nens/es fixes de menjador tindran un picnic. Si no el volen, cal avisar a l’AMPA el dia anterior al de l’excursió a les 9:00h del matí. En cas contrari, el picnic serà cobrat i entregat al/la nen/a, ja que el servei de càtering el porta el dia de l’excursió a primera hora.
NENS/ES ESPORÀDICS:
  • Els nens que es quedin a dinar de manera esporàdica cal que comprin el tiquet (6,80€) a l’entitat CATALUNYA-CAIXA i entregar-lo a l’AMPA a les 9:00h del matí.
NOVETAT
  • Com a novetat, el servei de menjador ofereix l’opció de pagar a preu fixe i soci de l’AMPA (6,10€) si el nen es queda 10 dies o més al mes. El funcionament de cobrament serà el mateix al del nen/a fixe. Si un nen/a es queda menys de 10 dies, el preu serà el de l’esporàdic (6,80€) i serà regularitzat, cobrant la diferència en el seu cas, al següent mes.

 

 

Per qualsevol gestió de menjador cal trucar al telèfon:

937297005    ó      680759098

o bé dirigir-se al despatx de l’AMPA a les 9:00 h.